Kampanjen med nöjdkund-garanti på produkter från Mr MuscleochPledge avslutades
31 december 2018.